Klub „Społeczeństwo” w Bydgoszczy, 23 lutego 2017

Klub „Społeczeństwo” przy Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bydgoszczy w ostatni czwartek lutego 2017 w swojej siedzibie zorganizował spotkanie z radnym Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Michałem Krzemkowskim.
Zostało ono zatytułowane „Dobro wspólne – nasze rzeki: Wisła, Brda i Noteć.”
Oddział przygotował dwie prezentacja multimedialne, pierwszą, skrótowo omawiającą zasady Katolickiej Nauki Społecznej i drugą ukazującą piękno rzek oraz ich techniczną infrastrukturę. Była też prezentacja pokazana przez gościa Klubu dość szczegółowo przedstawiająca plany i problemy, związane z tematyką rzek, zwłaszcza dot. tzw. Bydgoskiego Węzła Wodnego. W ożywionej dyskusji, w której głos zabrał również prezydent Bydgoszczy w latach 1995 -1998, przewijała troska o właściwe zagospodarowanie rzek, aby została przywrócona zaniedbana w ostatnich latach żegluga śródlądowa oraz został rozbudowany a nawet zbudowany od podstaw port rzeczny w Bydgoszczy. Uznano, że omawiane rzeki są dobrem wspólnym, o którym powinny pamiętać władze wszystkich szczebli nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale i tymi, przez które te rzeki płyną. Już trwa współpraca, jednak jest ona wciąż w fazie przygotowań i uzgodnień.
Katolicką Naukę Społeczną powinni poznać zwłaszcza politycy odpowiedzialni za sprawy społeczne i ekonomiczne. Jej znajomość może pomóc w praktycznym zastosowaniu zwłaszcza jednej z zasad KNS, jaką jest zasada dobra wspólnego. Niemal wszystkie dokumenty Kościoła, zwłaszcza tzw. encykliki społeczne kierowane są do wszystkich ludzi dobrej woli. Troska o szeroką znajomość KNS towarzyszy organizatorom bydgoskiego Klubu „Społeczeństwo”, gdzie podczas spotkań promowane jest też wydawnictwo naszego Stowarzyszenia, jakim jest dwumiesięcznik „Społeczeństwo”.

Hanna Marchlik

Weź udział w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej!

Do końca lutego można zgłaszać szkoły do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Tegoroczny zakres obejmuje Księgę Daniela oraz Apokalipsę św. Jana. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki oraz indeksy na uczelnie wyższe. Konkurs jest skierowany…

Źródło: Weź udział w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej! | Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

ZGŁOŚ SZKOŁĘ

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

Ten jedyny, niepowtarzalny wieczór, kiedy rodzi się Dzieciątko Jezus ażeby zbawić każdego z nas, przeżyliśmy w naszych świątyniach, przy Wigilijnym stole w rodzinnym gronie, jak każe serce i tradycja.
Obyczajem środowiska Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w Rypinie jest też spotkanie Opłatkowe w gronie członków i zaproszonych gości. Tutejszy Oddział świętował 11 stycznia br. przeżywając wspólne modlitwy, wzajemne życzenia: szczodrości łask Bożych, zdrowia, wszelakiego dobra, prowadzone przez kapłanów: ks, prałata Tadeusza Zabornego i proboszcza Parafii Świętej Trójcy ks. kan. dra Andrzeja Krasińskiego. Z życzeniami i propozycjami pracy Stowarzyszenia w województwie kujawsko – pomorskim w 2017 roku dołączył przewodniczący Piotr Hoffmann z Torunia. Czytaj dalej „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

Oddział Okręgowy w Toruniu